Çağlar Tuncay
Fiziğin F'si
March 03, 2019 Comments.. 691
Fizi in F si r n A klamas ODT Fizik b l m retim yelerinden Do Dr a lar Tuncay fizik e itimi alanlar n d ndakilerin pek girmeye cesaret edemedi i bu alanda herkesin keyifle okuyaca bir eser ortaya karm Asl nda hay
 • Title: Fiziğin F'si
 • Author: Çağlar Tuncay
 • ISBN: -
 • Page: 324
 • Format: None
 • r n A klamas ODT Fizik b l m retim yelerinden Do Dr a lar Tuncay, fizik e itimi alanlar n d ndakilerin pek girmeye cesaret edemedi i bu alanda herkesin keyifle okuyaca bir eser ortaya karm Asl nda hayat m z n her an nda yer alan fizik kavramlar , kuramsal olmayan bir anlat m ve terminolojiye bo ulmayan bir dil ile adeta roman s r kleyicili inde anlat l y r n A klamas ODT Fizik b l m retim yelerinden Do Dr a lar Tuncay, fizik e itimi alanlar n d ndakilerin pek girmeye cesaret edemedi i bu alanda herkesin keyifle okuyaca bir eser ortaya karm Asl nda hayat m z n her an nda yer alan fizik kavramlar , kuramsal olmayan bir anlat m ve terminolojiye bo ulmayan bir dil ile adeta roman s r kleyicili inde anlat l yor Fizi in F si, uygarl n ortaya k nedeni sorgulamas n n fizik temelinde analizinin ard ndan, ilk fizik iler ve fizik yasalar konusunda farkl bir bak a s yla e siz bilgiler sunuyor Fizikteki geli melerin ve yeniliklerin yer ald b l mler, fizi in temelleri konusunda bir ba vuru kayna niteli i ta yor.Yazar n s zleriyle S ylemeye gerek yok fizik g zeldir Dahas , uzaktan san ld n n tersine, hi de zor de ildir Biraz merak ve istek duyan herkes fizi in temel kavram ve yasalar n , uygulamalar n , bu uygulamalardan elde edilen yararlar kolayl kla renebilir Biraz cesaretle, duvar ndan atlay p i eri girebilir ve bu sonsuz g zellikteki bah enin b y l havas n derin derin soluyarak, o birbirinden g zel kokular i ine ekebilir
  • [☆ Fiziğin F'si || ✓ PDF Download by ✓ Çağlar Tuncay]
   324 Çağlar Tuncay
  • thumbnail Title: [☆ Fiziğin F'si || ✓ PDF Download by ✓ Çağlar Tuncay]
   Posted by:Çağlar Tuncay
   Published :2019-03-03T08:31:24+00:00

  1 Blog on “Fiziğin F'si

  1. Ege Özmeral says:

   Torricelli s Experiment 100 cm lik bir ucu kapal di er ucu a k bir borunun tamam n civa Hg ile doldural m Sonra a k a z de ecek ekilde boruyu i i civa dolu ve yayvan bir kaba dald ral m G zlemleyece imiz ey borunun i inde civan n 24 cm azald n ancak geriye kalan 76 cm civan n hi d k lmedi idir Bunun sebebi havan n kabaya yapt bas n nedeniyle civan n y kselmesidir Borunun i indeki 24 cm ise tamamen bo luktur, i erisinde hava veya herhangi bir ey yoktur Buradan sonu la deniz seviyesinde havan n 76 [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *